Xaime

Na Nomes-Galegos.info, a wikipedia en galego.

Variante de orixe latina de Iago.