Nicer

Na Nomes-Galegos.info, a wikipedia en galego.

Esta ficha está aínda en proceso de elaboración. Se queres colaborar connosco ampliándoa segue as normas deste wiki. Grazas.

Nome galego de home.

Pronuncia

A C antes de E pronunciábase en latín como K, así que o máis seguro é que se pronunciase Niker ou máis probablemente Níker.

Variantes e outras formas

  • Níker, Níquer (ortografías axeitadas á pronuncia actual).

Orixe e significado

Probablemente céltica.

Hipocorísticos

...

Equivalencias noutras linguas

...

Nomes relacionados

...

Galegos con sona

Topónimos relacionados

...

Outros datos de interese

...

Referencias e notas bibliográficas