Laia

Na Nomes-Galegos.info, a wikipedia en galego.

Esta ficha está aínda en proceso de elaboración. Se queres colaborar connosco ampliándoa segue as normas deste wiki. Grazas.

Nome galego de muller.

Pronuncia

...

Variantes e outras formas

...

Orixe e significado

  • Forma catalá de Baia.
  • Tamén é topónimo galego. Curiosamente en Cenlle (Ou.) hai unha parroquia chamada Santa Baia de Laias.
  • Tamén unha palabra galega que significa cualidade, índole, especie, raza.

Hipocorísticos

...

Equivalencias noutras linguas

...

Nomes relacionados

...

Galegos con sona

...

Topónimos relacionados

Laia, en Palas de Rei (Lu.).

Outros datos de interese

...

Referencias e notas bibliográficas

  • Fontes xerais de Nomes-Galegos.info.