Eulalia

Na Nomes-Galegos.info, a wikipedia en galego.

Variante cultista de Baia introducida por influxo da Igrexa e por cadrar coa forma castelá.DdNG

Referencias e notas bibliográficas

  • ^DdNG Xesús Ferro Ruibal et al. Diccionario dos Nomes Galegos. Ir Indo, 1992.