Cruña

Na Nomes-Galegos.info, a wikipedia en galego.

Esta ficha está aínda en proceso de elaboración. Se queres colaborar connosco ampliándoa segue as normas deste wiki. Grazas.

Nome galego de muller.

Pronuncia

...

Variantes e outras formas

Crunia, Clunia, Cronia, Clunia.

Orixe e significado

...

Hipocorísticos

...

Equivalencias noutras linguas

...

Nomes relacionados

...

Galegos con sona

...

Topónimos relacionados

A Coruña (cidade) e A Coruña (lugar do concello de Val do Dubra).

Outros datos de interese

...

Referencias e notas bibliográficas

  • Fontes xerais de Nomes-Galegos.info.
  • Joaquín Caridad Arias. Toponimia céltica de Galicia (p.37,42). Deputación de Lugo, 2006.