Covade

Na Nomes-Galegos.info, a wikipedia en galego.

Esta ficha está aínda en proceso de elaboración. Se queres colaborar connosco ampliándoa segue as normas deste wiki. Grazas.

Nome galego de home.

Pronuncia

...

Variantes e outras formas

...

Orixe e significado

Latina: de Cucuphate (nome dun mártir africano do século III), tal vez de cucufa (cofia).

Hipocorísticos

...

Equivalencias noutras linguas

  • CT: Cugat.
  • ES: Cucufate.

Nomes relacionados

...

Galegos con sona

...

Topónimos relacionados

...

Outros datos de interese

...

Referencias e notas bibliográficas

  • Fontes xerais de Nomes-Galegos.info.