Compostela

Na Nomes-Galegos.info, a wikipedia en galego.

Esta ficha está aínda en proceso de elaboración. Se queres colaborar connosco ampliándoa segue as normas deste wiki. Grazas.

Nome galego de muller.

Pronuncia

...

Variantes e outras formas

...

Orixe e significado

  • Latina: diminutivo de composta, é dicir, feitiña.DdNG
  • Céltica.DdNG

Hipocorísticos

...

Equivalencias noutras linguas

...

Nomes relacionados

...

Galegos con sona

...

Topónimos relacionados

  • (Santiago de) Compostela.
  • Lugares chamados Compostela no concello de Lobios (Ourense), en Melide e en A Merca (Ourense).

Outros datos de interese

É o topónimo o que ten orixe no antropónimo e non ao revés.

Referencias e notas bibliográficas

  • Fontes xerais de Nomes-Galegos.info.
  • ^DdNG Xesús Ferro Ruibal et al. Diccionario dos Nomes Galegos. Ir Indo, 1992.