Celio

Na Nomes-Galegos.info, a wikipedia en galego.

Esta ficha está aínda en proceso de elaboración. Se queres colaborar connosco ampliándoa segue as normas deste wiki. Grazas.

Nome galego de home.

Pronuncia

...

Variantes e outras formas

...

Orixe e significado

Hipocorísticos

...

Equivalencias noutras linguas

...

Nomes relacionados

Celia.

Galegos con sona

...

Topónimos relacionados

Caelius, un dos sete cotos de Roma.DdNG

Outros datos de interese

...

Referencias e notas bibliográficas

  • Fontes xerais de Nomes-Galegos.info.
  • ^DdNG Xesús Ferro Ruibal et al. Diccionario dos Nomes Galegos. Ir Indo, 1992.
  • ^oCdAG Manuel Alberro. Os celtas da antiga Gallaecia (Ed. Toxosoutos, 2004).