Briochan

Na Nomes-Galegos.info, a wikipedia en galego.

Variante con grafía gaélica e gheada, de Breogán.

Pronuncia

[brio'?aN], ['brio?aN]