Brenda

Na Nomes-Galegos.info, a wikipedia en galego.

Esta ficha está aínda en proceso de elaboración. Se queres colaborar connosco ampliándoa segue as normas deste wiki. Grazas.

Nome galego de muller.

Pronuncia

...

Variantes e outras formas

...

Orixe e significado

  • Céltica? Anglosaxona?
  • Escandinava: forma feminina de Brand. Chegaría a Galiza través do inglés.

Hipocorísticos

...

Equivalencias noutras linguas

...

Nomes relacionados

  • Brandán (en Irlanda considérano a forma feminina dese nome).
  • Xiana, mesmo significado segundo a hipótese etimolóxica escandinava.

Galegos con sona

...

Topónimos relacionados

...

Outros datos de interese

...

Referencias e notas bibliográficas

  • Fontes xerais de Nomes-Galegos.info.