Aránzazu

Na Nomes-Galegos.info, a wikipedia en galego.

Esta ficha está aínda en proceso de elaboración. Se queres colaborar connosco ampliándoa segue as normas deste wiki. Grazas.

Nome galego de muller.

Pronuncia

...

Variantes e outras formas

...

Orixe e significado

Mariana e vasca: (Arantzazu) ti nos espiños?, lugar cheo de espiños ou serra de moitos picoutos.

Hipocorísticos

Aranza, Arancha.

Equivalencias noutras linguas

...

Nomes relacionados

Espiño.

Galegos con sona

...

Topónimos relacionados

Arantzazu (Oñate, Guipúscoa).

Outros datos de interese

...

Referencias e notas bibliográficas

  • Fontes xerais de Nomes-Galegos.info.