Anuncia

Na Nomes-Galegos.info, a wikipedia en galego.

Variante ou hipocorístico de Anunciación.