Anabel

Na Nomes-Galegos.info, a wikipedia en galego.

Esta ficha está aínda en proceso de elaboración. Se queres colaborar connosco ampliándoa segue as normas deste wiki. Grazas.

Nome galego de muller.

Pronuncia

...

Variantes e outras formas

Anabela.

Orixe e significado

  • Inglesa ou escocesa: (Annabel). Existía en Escocia antes de comezar o uso de Anne. Posiblemente proveña do nome latino Amable.
  • É tamén contracción de Ana + Isabel: nese caso debería usarse en galego a forma Anabela, xa que é preferible Sabela como nome galego.

Hipocorísticos

...

Equivalencias noutras linguas

...

Nomes relacionados

Galegos con sona

...

Topónimos relacionados

...

Outros datos de interese

...

Referencias e notas bibliográficas

  • Fontes xerais de Nomes-Galegos.info.