Albino

Na Nomes-Galegos.info, a wikipedia en galego.

Nome galego de home.

Pronuncia

...

Variantes e outras formas

...

Orixe e significado

Latina: abrancazado (posiblemente referido á cor do cabelo).

Hipocorísticos

...

Equivalencias noutras linguas

...

Nomes relacionados

...

Galegos con sona

...

Referencias e notas bibliográficas

  • Fontes xerais de Nomes-Galegos.info.