Agostiño

Na Nomes-Galegos.info, a wikipedia en galego.

Esta ficha está aínda en proceso de elaboración. Se queres colaborar connosco ampliándoa segue as normas deste wiki. Grazas.

Nome galego de home.

Pronuncia

...

Variantes e outras formas

Agustín, Agostín, Agosto.

Orixe e significado

Latina: de Augustus.

Hipocorísticos

Chiño, Tin, Tino, Tiniño, Tito.

Equivalencias noutras linguas

...

Nomes relacionados

Agostiña

Galegos con sona

...

Referencias e notas bibliográficas

  • Fontes xerais de Nomes-Galegos.info.