Chanteiro

Na Nomes-Galegos.info, a wikipedia en galego.

Esta ficha está aínda en proceso de elaboración. Se queres colaborar connosco ampliándoa segue as normas deste wiki. Grazas.

Nome galego de muller.

Pronuncia

...

Variantes e outras formas

...

Orixe e significado

...

Hipocorísticos

...

Nomes relacionados

...

Topónimos relacionados

...

Outros datos de interese

...

Referencias e notas bibliográficas

  • Xesús Ferro Ruibal et al. Diccionario dos Nomes Galegos. Ir Indo, 1992.