Brandia

Na Nomes-Galegos.info, a wikipedia en galego.

Esta ficha está aínda en proceso de elaboración. Se queres colaborar connosco ampliándoa segue as normas deste wiki. Grazas.

Nome galego de muller.

Pronuncia

...

Variantes e outras formas

...

Orixe e significado

  • Topónimo, de probable orixe céltica.

Hipocorísticos

...

Equivalencias noutras linguas

...

Nomes relacionados

Galegos con sona

...

Topónimos relacionados

  • Brandia, no concello de Lousame (Co.).

Outros datos de interese

...

Referencias e notas bibliográficas

  • Fontes xerais de Nomes-Galegos.info.