Balconio

Na Nomes-Galegos.info, a wikipedia en galego.

Esta ficha está aínda en proceso de elaboración. Se queres colaborar connosco ampliándoa segue as normas deste wiki. Grazas.

Nome galego de home.

Pronuncia

...

Variantes e outras formas

...

Orixe e significado

...

Hipocorísticos

...

Equivalencias noutras linguas

...

Nomes relacionados

...

Galegos con sona

Nome dun bispo de Braga do séc. V.

Topónimos relacionados

...

Outros datos de interese

...

Referencias e notas bibliográficas

  • Fontes xerais de Nomes-Galegos.info.