Avelino

Na Nomes-Galegos.info, a wikipedia en galego.

Esta ficha está aínda en proceso de elaboración. Se queres colaborar connosco ampliándoa segue as normas deste wiki. Grazas.

Nome galego de home.

Pronuncia

...

Variantes e outras formas

...

Orixe e significado

Toponímica italiana de orixe latina: apelido Avellino, de orixe toponímico (tal vez de avelá).

Hipocorísticos

...

Equivalencias noutras linguas

...

Nomes relacionados

Avelina

Galegos con sona

...

Topónimos relacionados

Avellino (Campania, Italia).

Outros datos de interese

...

Referencias e notas bibliográficas

  • Fontes xerais de Nomes-Galegos.info.