Arias

Na Nomes-Galegos.info, a wikipedia en galego.

Variante (só constatada como apelido) de Airas.