Andeiro

Na Nomes-Galegos.info, a wikipedia en galego.

Esta ficha está aínda en proceso de elaboración. Se queres colaborar connosco ampliándoa segue as normas deste wiki. Grazas.

Nome galego de home.

Pronuncia

...

Variantes e outras formas

...

Orixe e significado

Grega: (Anteros) deus irmán de Eros, ou de Emeterio (materno).

Hipocorísticos

...

Equivalencias noutras linguas

...

Nomes relacionados

...

Galegos con sona

...

Topónimos relacionados

...

Outros datos de interese

Antigo nome galego.

Referencias e notas bibliográficas

  • Fontes xerais de Nomes-Galegos.info.