Airela

Na Nomes-Galegos.info, a wikipedia en galego.

Nome galego de muller.

Pronuncia

...

Variantes e outras formas

...

Orixe e significado

É o nome dunha aldea do concello do Incio. Probablemente sexa diminutivo de Aira/Eira.

Hipocorísticos

...

Equivalencias noutras linguas

...

Nomes relacionados

Galegos con sona

...

Topónimos relacionados

  • Airela, no concello do Incio.

Outros datos de interese

...

Referencias e notas bibliográficas

  • Testemuño persoal.