Ástrida

Na Nomes-Galegos.info, a wikipedia en galego.

Esta ficha está aínda en proceso de elaboración. Se queres colaborar connosco ampliándoa segue as normas deste wiki. Grazas.

Nome galego de muller.

Pronuncia

...

Variantes e outras formas

Ástride, Ástrid.

Orixe e significado

Escandinava: (Astrid) que podería significar boa deusaDoFN, estrela amada ou Deus é fielDdNG.

Hipocorísticos

Astra.

Equivalencias noutras linguas

...

Nomes relacionados

...

Galegos con sona

...

Topónimos relacionados

...

Outros datos de interese

Foi traído este nome a Galiza por fillas de emigrantes galegos nadas en Alemaña.DdNG

Referencias e notas bibliográficas

  • Fontes xerais de Nomes-Galegos.info.
  • ^DoFN Dictionary of First Names. Brockhampton Press, 1995.
  • ^DdNG Xesús Ferro Ruibal et al. Diccionario dos Nomes Galegos. Ir Indo, 1992.