Galicia

Na Nomes-Galegos.info, a wikipedia en galego.

Esta ficha está aínda en proceso de elaboración. Se queres colaborar connosco ampliándoa segue as normas deste wiki. Grazas.

Nome galego de muller.

Pronuncia

...

Variantes e outras formas

Galiza, Galícia, Galeza, Galéza1, Galecia, Galaecia, Kalaikia, Calaiquia.

Orixe e significado

Céltica a través do nome que deron os romanos á nosa terra: Callaecia ou Gallaecia, pronunciado aprox. Kalaikia, a partir do etnónimo céltico calleaci, posiblemente derivado do teónimo Caleac. Polo tanto o significado podería ser terra do pobo da deusa Caleac.

Hipocorísticos

...

Equivalencias noutras linguas

...

Nomes relacionados

Caleac.

Galegos con sona

...

Referencias e notas bibliográficas

  • Fontes xerais de Nomes-Galegos.info.
  • ^1 Galiza, Galicia, Gallaechia... todos os nomes da nosa Terra, Fillos de Galicia (2007) [1]