Erminda

Na Nomes-Galegos.info, a wikipedia en galego.

Variante de trascrición fonética de Arminda.