Dinís

Na Nomes-Galegos.info, a wikipedia en galego.

Esta ficha está aínda en proceso de elaboración. Se queres colaborar connosco ampliándoa segue as normas deste wiki. Grazas.

Nome galego de home ou de muller (como variante de Dionisia).

Pronuncia

...

Variantes e outras formas

...

Orixe e significado

  • ...
  • Como nome de muller, é variante de Dionisia.

Hipocorísticos

...

Equivalencias noutras linguas

...

Nomes relacionados

...

Galegos con sona

...

Referencias e notas bibliográficas

  • Fontes xerais de Nomes-Galegos.info.