Cristino

Na Nomes-Galegos.info, a wikipedia en galego.

Esta ficha está aínda en proceso de elaboración. Se queres colaborar connosco ampliándoa segue as normas deste wiki. Grazas.

Nome galego de home.

Pronuncia

...

Variantes e outras formas

...

Orixe e significado

Vid. Cristián. A diferencia é que Christinus funcionaba só como nome persoal e no como adxectivo.

Hipocorísticos

...

Equivalencias noutras linguas

...

Nomes relacionados

...

Galegos con sona

...

Topónimos relacionados

...

Outros datos de interese

Durante a época en que o cristianismo estivera perseguido en Roma, era case un segundo nome obrigado (aínda que secreto) de todos os cristiáns.

Referencias e notas bibliográficas

  • Fontes xerais de Nomes-Galegos.info.