Costanza

Na Nomes-Galegos.info, a wikipedia en galego.

Esta ficha está aínda en proceso de elaboración. Se queres colaborar connosco ampliándoa segue as normas deste wiki. Grazas.

Nome galego de muller.

Pronuncia

...

Variantes e outras formas

Constanza.

Orixe e significado

Latina: (Constantia).

Hipocorísticos

...

Equivalencias noutras linguas

...

Nomes relacionados

Constantina, Constante.

Galegos con sona

...

Topónimos relacionados

...

Outros datos de interese

Foi nome frecuente na Galiza medieval.

Referencias e notas bibliográficas

  • Fontes xerais de Nomes-Galegos.info.