Colmado

Na Nomes-Galegos.info, a wikipedia en galego.

Variante de Cosme, trasformada a partir de Cosmade.