Cibrán

Na Nomes-Galegos.info, a wikipedia en galego.

Esta ficha está aínda en proceso de elaboración. Se queres colaborar connosco ampliándoa segue as normas deste wiki. Grazas.

Nome galego de home.

Pronuncia

...

Variantes e outras formas

Cibrao, Cebrián, Sidrán, Sibrán, Xibrán, Cibrão.

Orixe e significado

Latina: de Cyprus (Chipre). Á súa vez o topónimo procede do sobrenome Cipris ou Ciprina da deusa Venus.

Hipocorísticos

...

Equivalencias noutras linguas

...

Nomes relacionados

...

Galegos con sona

...

Referencias e notas bibliográficas

  • Fontes xerais de Nomes-Galegos.info.