Categoría:Propostas

Na Nomes-Galegos.info, a wikipedia en galego.

Propostas de novos nomes feitas por diversos autores: vid. as nosas fontes e os criterios para aceptarmos novas propostas.

As propostas que algúns autores fan en base a nomes célticos ou dos mitos celtas da nosa terra, non son considerados como propostas senón como nomes que cando menos nas lendas están documentados como xa utilizados, e polo tanto estarán noutras categorías de nomes historicamente empregados (nalgún momento da nosa historia) polos habitantes de Galiza. É o caso de Artai, Amergin, Brigo, Ith, etc.

Na medida en que se vaia constatando a utilización por parte dos galegos destes novos nomes, deberán ir abandonando esta categoría. Xa que logo, se coñeces a algún galego que se chame así, fáinolo saber para realizar a modificación axeitada, escribindo para webmaster ARROBA nomes-galegos PUNTO info.

Artigos na categoría "Propostas"

As seguintes 26 páxinas están nesta categoría, dun total de 26.