Catarina

Na Nomes-Galegos.info, a wikipedia en galego.

Esta ficha está aínda en proceso de elaboración. Se queres colaborar connosco ampliándoa segue as normas deste wiki. Grazas.

Nome galego de muller.

Pronuncia

...

Variantes e outras formas

Catalina, Caterina, Katarina.

Orixe e significado

Grega: (Ekaterine), tal vez relacionado co deus Apolo ou a deusa Ekate.

Hipocorísticos

Catuxa.

Equivalencias noutras linguas

...

Nomes relacionados

...

Galegos con sona

...

Topónimos relacionados

...

Outros datos de interese

Fóra de Grecia interpretouse que procedía de katharós (puro) e por iso en moitas linguas se escribe con th mentres que na Europa Oriental se seguiu a escribir sen hDdNG.

Referencias e notas bibliográficas

  • Fontes xerais de Nomes-Galegos.info.
  • ^DdNG Xesús Ferro Ruibal et al. Diccionario dos Nomes Galegos. Ir Indo, 1992.