Camelia

Na Nomes-Galegos.info, a wikipedia en galego.

Esta ficha está aínda en proceso de elaboración. Se queres colaborar connosco ampliándoa segue as normas deste wiki. Grazas.

Nome galego de muller.

Pronuncia

...

Variantes e outras formas

Camélia.

Orixe e significado

  • Procede do nome da flor do camelio, bautizado por Linneo en honor ao misioneiro moravo Georg Joseph Kamel (latinizado como J.J. Camellus).
  • A orixe do apelido Kamel podería ser quizáis o antropónimo árabe Kamel/Kamal ou a palabra latina camellus (camelo).

Hipocorísticos

...

Equivalencias noutras linguas

...

Nomes relacionados

...

Galegos con sona

...

Topónimos relacionados

...

Outros datos de interese

...

Referencias e notas bibliográficas

  • Fontes xerais de Nomes-Galegos.info.