Breogán

Na Nomes-Galegos.info, a wikipedia en galego.

Esta ficha está aínda en proceso de elaboración. Se queres colaborar connosco ampliándoa segue as normas deste wiki. Grazas.

Nome galego de home.

Pronuncia

...

Variantes e outras formas

Bregón, Bréogan, Breogam, Breogão, BriochanTCG.

Orixe e significado

Céltica: xefe dunha briga (fortaleza, castro)DdNG; ou derivado do nome da deusa BrigantiaTCG.

Hipocorísticos

...

Equivalencias noutras linguas

...

Nomes relacionados

...

Galegos con sona

...

Referencias e notas bibliográficas

  • Fontes xerais de Nomes-Galegos.info.
  • ^DdNG Xesús Ferro Ruibal et al. Diccionario dos Nomes Galegos. Ir Indo, 1992.
  • ^TCG Joaquín Caridad Arias, Toponimia Céltica de Galicia. Deputación de Lugo, 2006.