Brais

Na Nomes-Galegos.info, a wikipedia en galego.

Esta ficha está aínda en proceso de elaboración. Se queres colaborar connosco ampliándoa segue as normas deste wiki. Grazas.

Nome galego de home.

Pronuncia

[brais]

Variantes e outras formas

Bras.

Orixe e significado

Do alcume latino Blasius, posiblemente procedente do latín blaesus (tatexo).DdNG

Hipocorísticos

...

Equivalencias noutras linguas

  • ES: Blas.

Nomes relacionados

...

Galegos con sona

...

Referencias e notas bibliográficas

  • Fontes xerais de Nomes-Galegos.info.
  • ^DdNG Xesús Ferro Ruibal et al. Diccionario dos Nomes Galegos. Ir Indo, 1992.