Berenguela

Na Nomes-Galegos.info, a wikipedia en galego.

Esta ficha está aínda en proceso de elaboración. Se queres colaborar connosco ampliándoa segue as normas deste wiki. Grazas.

Nome galego de muller.

Pronuncia

...

Variantes e outras formas

Berengueira,Beringuela.

Orixe e significado

Xermánica: (Beringar) oso/guerreiro preparado para o combate; ou de Waringari (warin + gari) lanza protectora.

Hipocorísticos

...

Equivalencias noutras linguas

...

Nomes relacionados

Berenguel.

Galegos con sona

...

Referencias e notas bibliográficas

  • Fontes xerais de Nomes-Galegos.info.