Baroña

Na Nomes-Galegos.info, a wikipedia en galego.

Esta ficha está aínda en proceso de elaboración. Se queres colaborar connosco ampliándoa segue as normas deste wiki. Grazas.

Nome galego de muller.

Pronuncia

...

Variantes e outras formas

Baronia,Varona

Orixe e significado

...

Hipocorísticos

...

Equivalencias noutras linguas

...

Nomes relacionados

...

Galegos con sona

...

Topónimos relacionados

  • Baroña.

Outros datos de interese

...

Referencias e notas bibliográficas

  • Joaquín Caridad Arias. Toponimia céltica de Galicia (p.76 y 306). Deputación de Lugo, 2006.