Baia

Na Nomes-Galegos.info, a wikipedia en galego.

Esta ficha está aínda en proceso de elaboración. Se queres colaborar connosco ampliándoa segue as normas deste wiki. Grazas.

Nome galego de muller.

Pronuncia

...

Variantes e outras formas

Eulalia, Alla, Balla, Valla, Oballa, Olalla, Alha, Balha, Valha, Obalha, Olalha.

Orixe e significado

Grega: boa fala.

Hipocorísticos

Lali.

Equivalencias noutras linguas

...

Nomes relacionados

...

Galegos con sona

...

Referencias e notas bibliográficas

  • Fontes xerais de Nomes-Galegos.info.