Armindo

Na Nomes-Galegos.info, a wikipedia en galego.

Esta ficha está aínda en proceso de elaboración. Se queres colaborar connosco ampliándoa segue as normas deste wiki. Grazas.

Nome galego de home.

Pronuncia

...

Variantes e outras formas

Ermindo.

Orixe e significado

Xermánica: (Harimand + lind) soldado que loita con escudo. Outros considérano variante de Armando ou de Ermelindo.

Hipocorísticos

...

Equivalencias noutras linguas

...

Nomes relacionados

Arminda.

Galegos con sona

...

Referencias e notas bibliográficas

  • Fontes xerais de Nomes-Galegos.info.