Arminda

Na Nomes-Galegos.info, a wikipedia en galego.

Esta ficha está aínda en proceso de elaboración. Se queres colaborar connosco ampliándoa segue as normas deste wiki. Grazas.

Nome galego de muller.

Pronuncia

...

Variantes e outras formas

Erminda.

Orixe e significado

Xermánica: (Harimand + lind) soldado que loita con escudo. Outros considérano variante de Armanda ou de Ermelinda.

Hipocorísticos

...

Equivalencias noutras linguas

...

Nomes relacionados

Armindo.

Galegos con sona

...

Referencias e notas bibliográficas

  • Fontes xerais de Nomes-Galegos.info.