Antón

Na Nomes-Galegos.info, a wikipedia en galego.

Esta ficha está aínda en proceso de elaboración. Se queres colaborar connosco ampliándoa segue as normas deste wiki. Grazas.

Nome galego de home.

Pronuncia

...

Variantes e outras formas

Antonio, António, Antom, Antão.

Orixe e significado

Latina: inapreciable ou louvable.

Hipocorísticos

Toni, Tono, Toniño, Toño, Tonucho, Tonecho, Antucho, Nico, Toñoro.

Equivalencias noutras linguas

...

Nomes relacionados

Antona

Galegos con sona

...

Referencias e notas bibliográficas

  • Fontes xerais de Nomes-Galegos.info.