Andrés

Na Nomes-Galegos.info, a wikipedia en galego.

Esta ficha está aínda en proceso de elaboración. Se queres colaborar connosco ampliándoa segue as normas deste wiki. Grazas.

Nome galego de home.

Pronuncia

...

Variantes e outras formas

André, Andel, Arandel, Arander.

Orixe e significado

Grega: (Andréas) forte, valente ou hipocorístico de Andrócles, Andrómachos ou algún outro nome propio grego formado por andr- (home).

Hipocorísticos

Dete, Nes, Necho, Tino.

Equivalencias noutras linguas

...

Nomes relacionados

...

Galegos con sona

...

Referencias e notas bibliográficas

  • Fontes xerais de Nomes-Galegos.info.