Anadía

Na Nomes-Galegos.info, a wikipedia en galego.

Esta ficha está aínda en proceso de elaboración. Se queres colaborar connosco ampliándoa segue as normas deste wiki. Grazas.

Nome galego de muller.

Pronuncia

...

Variantes e outras formas

...

Orixe e significado

Latina: do topónimo português Anadía, á súa vez seica procedente do latín aqua nativa.

Hipocorísticos

...

Equivalencias noutras linguas

Non existen.

Nomes relacionados

...

Galegos con sona

...

Topónimos relacionados

Anadía (Portugal).

Outros datos de interese

...

Referencias e notas bibliográficas

  • Fontes xerais de Nomes-Galegos.info.