Amaro

Na Nomes-Galegos.info, a wikipedia en galego.

Esta ficha está aínda en proceso de elaboración. Se queres colaborar connosco ampliándoa segue as normas deste wiki. Grazas.

Nome galego de home.

Pronuncia

...

Variantes e outras formas

Mauro

Orixe e significado

  • Céltica: (*amaruos) inmortalDdNG ou (mor) grande.
  • Latina: (amarus) amargo, áspero.
  • Xermánica: (Ademaro) célebre na loita.
  • Grega: (amaurós) escuro.

Hipocorísticos

...

Equivalencias noutras linguas

...

Nomes relacionados

Amara.

Galegos con sona

...

Referencias e notas bibliográficas

  • Fontes xerais de Nomes-Galegos.info.
  • ^DdNG Xesús Ferro Ruibal et al. Diccionario dos Nomes Galegos. Ir Indo, 1992.