Airas

Na Nomes-Galegos.info, a wikipedia en galego.

Esta ficha está aínda en proceso de elaboración. Se queres colaborar connosco ampliándoa segue as normas deste wiki. Grazas.

Nome galego de home.

Pronuncia

...

Variantes e outras formas

Arias, Aires.

Orixe e significado

  • Do topónimo Airas, que algúns din ten orixe latina (agras ou areas)DdNG e outros célticaPena.

Hipocorísticos

...

Equivalencias noutras linguas

...

Nomes relacionados

Galegos con sona

...

Outros datos de interese

  • Foi moi frecuente na Galiza medieval.
  • Hoxe é frecuente como apelido nas formas Airas, Arias, Aires.

Referencias e notas bibliográficas

  • Fontes xerais de Nomes-Galegos.info.
  • ^DdNG Xesús Ferro Ruibal et al. Diccionario dos Nomes Galegos. Ir Indo, 1992.
  • ^Pena André Pena Graña. Treba y territorium, génesis y desarrollo del mobiliario e inmobiliario arqueológico institucional de la Gallaecia. Tese doutoral, USC. 2004. (p. 175)