Adrián

Na Nomes-Galegos.info, a wikipedia en galego.

Esta ficha está aínda en proceso de elaboración. Se queres colaborar connosco ampliándoa segue as normas deste wiki. Grazas.

Nome galego de home.

Pronuncia

...

Variantes e outras formas

Adrán, Adriano, Hadrián, Hadriano, Adrião, Adrão, Adriam.

Orixe e significado

  • Latina: (Hadrianus) procedente de Hadria, topónimo de posible orixe etrusca.
  • Céltica: Hadria podería á súa vez vir de *Ariainn, deus do pastoreo e da agricultura.DdNG

Hipocorísticos

...

Equivalencias noutras linguas

...

Nomes relacionados

Adriana.

Galegos con sona

...

Referencias e notas bibliográficas

  • Fontes xerais de Nomes-Galegos.info.
  • ^DdNG Xesús Ferro Ruibal et al. Diccionario dos Nomes Galegos. Ir Indo, 1992.