Abdón

Na Nomes-Galegos.info, a wikipedia en galego.

Esta ficha está aínda en proceso de elaboración. Se queres colaborar connosco ampliándoa segue as normas deste wiki. Grazas.

Nome galego de home.

Pronuncia

[ab'doŋ]

Variantes e outras formas

Abdão, Abdam.

Orixe e significado

Orixe hebrea: servo (de Deus).

Hipocorísticos

...

Equivalencias noutras linguas

...

Nomes relacionados

...

Galegos con sona

  • Abdón Rodríguez Santos.

Referencias e notas bibliográficas

  • Fontes xerais de Nomes-Galegos.info.