Rustén

Na Nomes-Galegos.info, a wikipedia en galego.

Esta ficha está aínda en proceso de elaboración. Se queres colaborar connosco ampliándoa segue as normas deste wiki. Grazas.

Esta ficha de nome prerromano está pendente de revisión para confirmar que cumpre os criterios de inclusión deste wiki.

Nome galego de home.

Pronuncia

...

Variantes e outras formas

...

Orixe e significado

Céltica.

Hipocorísticos

...

Equivalencias noutras linguas

...

Nomes relacionados

...

Galegos con sona

...

Referencias e notas bibliográficas

  • Fontes xerais de Nomes-Galegos.info.