Nomes-Galegos.info:Fontes

Na Nomes-Galegos.info, a wikipedia en galego.
Revisión feita o 12 de febreiro de 2010 ás 15:38 por WikiSysop (Conversa | contribucións)

(dif) ** ?Revisión máis vella | ver revisión actual (dif) | Revisión máis nova? (dif)
 • A Enciclopedia de Fillos de Galicia
 • Xesús Ferro Ruibal, Ana Isabel Boullón Agrelo, Xosé Manuel García Álvarez, Xosé María Lema Suárez, Fernando R. Tato Plaza. Diccionario dos nomes galegos (Ed. Ir Indo, 1992)
 • Xaime Seixas Subirá. 400 Nomes galegos para homes e mulleres, (Ed. Sept.)
 • Dictionary of First Names (Brockhampton Press)
 • Diccionario Enciclopédico Espasa (Espasa-Calpe)
 • Joaquín Caridad Arias. Toponimia céltica de Galicia. Deputación de Lugo, 2006.
  • Esta obra é secundariamente unha fonte de nomes medieviais, que cita o autor ao falar de determinados topónimos.
  • Emprégase tamén neste wiki como fonte de nomes célticos galegos hipotéticos, xa que o autor en moitas ocasións xustifica a etimoloxía destes topónimos a partir de supostos nomes célticos de habitantes da nosa terra. Cando o nome referido polo autor é masculino, p.ex., pero está clara a súa forma feminina, tamén se inclúe neste wiki: p.ex. Corellus -> Corella.
 • André Pena Graña. Treba y territorium, génesis y desarrollo del mobiliario e inmobiliario arqueológico institucional de la Gallaecia. Tese doutoral (Universidade de Santiago de Compostela, 2004).
 • Manuel Alberro. Os celtas da antiga Gallaecia (Ed. Toxosoutos, 2004).
 • Eugenio R. Luján Martínez. The language(s) os the Callæci e-Keltoi. Journal of Interdisciplinary Celtic Studies. Vol 6 / The Celts in the Iberian Peninsula.
 • Wikipedia.
 • Achegas de María do Carme García Rodríguez (para a pronuncia dos nomes).
 • Elaboración propia.
 • Achegas de membros da Comunidade Virtual Fillos de Galicia e outros internautas galegos.
 • Outras fontes.