Munina

Na Nomes-Galegos.info, a wikipedia en galego.

Variante de Munia.

Topónimos relacionados

A Moniña, lugar de Ames.